REFERENCES - Jean Constantinescu


CIGRE & EURELECTRIC Papers

Power systems and markets
1.        J. Constantinescu, What kind of regional market integration to accommodate large scale RES? (EURELECTRIC Annual Conference, Bucharest, 15 - 16 June 2009).
2.        J. Constantinescu, A unitary approach of operational security and market design in a multi -TSO interconnection (CIGRE - Paper C5 - 303, Session 2008).
3.        J. Constantinescu, Determination of the real net transfer capacities and capacity reserves (CIGRE Paper C2 - 305, Session 2006).

4.        J. Constantinescu, Transmission fees in a multi - service / multi - TSO interconnection (Paper 211, 2ND CIGRE/IEEE PES Symposium, New Orleans, 2005).

5.        J. Constantinescu, Romanian Electricity Sector Reform / Market Opening and Challenges (IEEE PES Winter Meeting, Toronto, Ca, 2003).

6.        J. Constantinescu, Transmission service on a deregulated electric market (CIGRE Black Sea El-Net Regional Meeting, Paper II.5.5, June 2001).

7.        J. Constantinescu, C. Popescu, C. Aldea, An efficiency - oriented transmission charge allocation based on transmission service consumers benefits  (CIGRE - Paper No 38 - 204, Session 1998).


In Revue Roumaine des Sciences Techniques série Électrotechnique et Énergétique (Académie Roumaine)

Power systems
8.        J. Constantinescu, Practical Assessement of the Power System Stability Margins (Rev. Roum. des Sci. Techn., Vol. 39, No. 2, pages 217 - 222, 1994).
9.        J. Constantinescu, Midterm Transient Processes with Dimo - REI Models. Part II (Rev. Roum. des Sci. Techn., Vol. 30, No. 3, pages 337 - 344, 1985)
10.        J. Constantinescu, Midterm Transient Processes with Dimo - REI Models (Rev. Roum. des Sci. Techn., Vol. 28, No. 1, pages 45 - 60, 1983)
11.        J. Constantinescu, Study of the Transient Processes in Large - Scale Power Systems (Rev. Roum. des Sci. Techn., Vol. 27, No. 2, pages 211 - 227, 1982)
12.        J. Constantinescu, Metoda de analiza a sistemelor electrice prin descompunere in subretele (A Method for Power System Analysis by Sub-network Decomposition) (St. Cerc. Energ. Electr. Nr. 3, pg. 675 - 691, 1973).


In Energetica Magazine
Power systems and markets
13.        J. Constantinescu, Paradigme noi pentru sistemul si piata de energie electrica inspirate de Analiza Nodala Dimo (New Paradigmes of electric system and market inspired from Dimo's Nodal Analysis) (Energetica 9, 2005).
14.        J. Constantinescu, Infrastructura sistemului electroenergetic din Romania in procesul indeplinirii normelor UCTE (Romanian Electricity Infrastructure in a Process to Meeting UCTE Standards) (Energetica 5, 2004).
15.        J. Constantinescu, Colapsul de sistem electroenergetic: experienta SUA din 14 - 15 august 2003, a Italiei din 28 septembrie 2003 si riscurile de cadere de sistem in Romania (Power System Black-out: Experience from USA and Italy in the Year 2003, and the Risks for Romania) (Energetica 11, 2003, pp. 473 - 476).
16.        J. Constantinescu, Noile tehnologii si liberalizarea pietei energiei electrice in Romania (New Technology and Energy Market Liberalization in Romania) (Energetica 5, 1999).
17.        J. Constantinescu, C. Aldea, Sistem operational pentru supravegherea in timp real a sigurantei regimului SEN (An Operative System for Real-time Monitoring of Operational Security of the National Power System) (Energetica 4B, 1995).
18.        J. Constantinescu, Adjustable REI - Dimo Equivalents for Longer - Term Power System Dynamics Symulation (Energetica 6B, 1994).
19.        J. Constantinescu, M. Pomarleanu, L. Bejuscu, Criterii de performanta pentru interconexiunea cu UCPTE (Performance Criteria of the Interconnection to UCTE System) (Energetica 2B, 1994, pp. 73 - 80).
20.        J. Constantinescu, C. Mihaileanu, Conditii de inchidere a buclelor in retelele de inalta tensiune (Loop Closing Requirements in the HV networks) (Energetica 11, 1982, pp. 520 - 523).
21.        P. Dimo, J. Constantinescu, M. Pomarleanu, I. Radu, I. Nicolae, Determinarea comportarii dinamice a sistemului energetic pe intervale mari de timp, urmare a unor perturbatii succesive in sistem ( Long-term Power System Dynamics Simulation Following Cascade Disturbances in the System) (Energetica 10 - 11, 1980).
22.        Gh. Balan, J. Constantinescu, V. Neagu. Reducerea consumului propriu tehnologic in reteaua de transport a SEN prin optimizarea nivelurilor de tensiuni (Optimization of Voltage Levels for Reduction of Transmission Network Losses) (Energetica 10 - 11, 1980).
23.        J. Constantinescu, M. Homos, Metoda practica de calcul pentru studiul stabilitatii statice a sistemelor electroenergetice complexe (A Practical Method for the Study of Steady - state Stability of the Complex Power Systems) (Energetica 9, 1977).
24.        J. Constantinescu, M. Homos, Algoritm si program pentru calculul regimurilor permanente ale sistemelor electroenergetice prin metoda decuplarii (A Decoupled Method for Determination of Power Systems Load - flows) (Energetica 6, 1976).
25.        J. Constantinescu, M. Homos, Algoritm si program pentru calculul regimurilor permanente ale sistemelor electroenergetice cu pierderi minime de putere activa (Power System Load - flows with Optimal Network Losses. Algorithm and Computer Program) (Energetica 2, 1975).
26.        J. Constantinescu, H. Crisciu, I. Radu, Optimizarea dezvoltarii retelelor de distributie (Optimal development of Power Distribution Networks) (Energetica 4, 1974).
27.        T. Laszlo, J. Constantinescu, I. Radu, A. Bianu, T. Sirbu, M. Homos, Optimizarea dezvoltarii retelelor de distributie (partea a II-a). Retele de joasa tensiune edilitar - casnice (Optimal development of Low-voltage Distribution Networks) (Energetica 4, 1974).
28.        J. Constantinescu, Retea redusa echivalenta pentru analiza "in timp real" a sistemelor electrice extinse (A Reduced Equivalent Network for Real-time Power System Analyses) (Energetica 2B, 1994, pp. 73 - 80).
29.        J. Constantinescu, Diakoptica - metoda de analiza a retelelor electrice (Diakoptics - a Method for Power Network Analyses) (Energetica 10, 1971).
30.        Rothman, J. Constantinescu, Alegerea amplasamentului si a marimii puterii statiei electrice de injectie care alimenteaza o anumita zona de consum pe baza unui program automat de calcul (A Computer Program for Site and Size selection of a Power Distribution Sub-station) (Energetica 8, 1971).

Energy reform
31.        J. Constantinescu,  A fost o reformă reala dar minata de inconsistențe (Energetica 1, 2009).
32.        J. Constantinescu,  Argumentele precare ale companiei integrate si dominante (Precarious Reasons of an Integrate and Dominant Electric Company) (Energetica 9, 2008).
33.        J. Constantinescu,  V. Musatescu, O provocare pentru Romania - Suportabilitatea preturilor și sustenabilitatea furnizorilor in conditiile pietei competitive a energiei (A Challenge for Romania - Energy Affordability and Suppliers' Sustainability in a Competitive Energy Market) (Energetica 9, 2006).
34.        J. Constantinescu,  Iesim din stagnare daca se stabileste o relatie etic corecta intre preturile și beneficiile sociale pentru energie (A Correct Relationship in between Energy Prices and Social Benefices) ( Energetica 5, 2006 - editorial).
35.        J. Constantinescu, Pentru o revista EnergEtica (Towards an EnergEthical magazine) (Energetica 4, 2006 - editorial)
36.        J. Constantinescu, Reforma sectorului energiei electrice in Romania (Power Industry Reform in Romania) (Energetica 6, 1998).

Energy plans and policies
37.        J. Constantinescu, Politica de securitate a alimentării cu energie electrică în România (The Romanian power supply security policy) (Energetica 11, 2009, pp. 555 - 562).
38.        J. Constantinescu, Politici publice in energie (Energy Public Policies) (Energetica 6, 2009).
39.        J. Constantinescu, Ed. - Bonus de cogenerare, dar nu prima de competenta (Cogeneration Bonus, yet not a Conmpetence Prime) (Energetica 1, 2009 - editorial).
40.        J. Constantinescu, Un plan alternativ al energiei electrice pentru Romania anului 2020 bazat pe noile tehnologii (An alternative Electricity Plan for Romania in the year 2020) (Energetica 1, 2008).
41.        J. Constantinescu,  Strategia energetica a Romaniei pentru perioada 2007 - 2020 si investitiile in sectorul energiei electrice (Romanian Energy Strategy 2007 - 2020 and the Power Sector Investments) (Energetica 10, 2007).
42.        J. Constantinescu, Rolul statului si politici publice in economia de piata a energiei (Role of the State and Public Policies in a Energy Market Environment) (Energetica 9, 2007).

Transmission services and rates
43.        J. Constantinescu, Serviciile operatorului de transport si de sistem (Services of Transmission System Operator) (Energetica 5, 2005).
44.        J. Constantinescu, Semnificatia serviciilor de sistem pe piata energiei electrice (Significance of Ancillary System Services on the Electric Market) (Energetica 4, 2001).
45.        J.Constantinescu, Aspecte controversate privind serviciul de transport. Studiul pe modelul REI - Dimo (Controversial Aspects of Power Transmission Service. Potential Applications of REI - Dimo Model) (Energetica 5, 2000).
46.        Constantinescu, Tarif pentru serviciul de transport cu dubla determinare: costul transportului si beneficiile obtinute din participarea la piata energiei (Transmission Rate with a Double Determination: Service Cost and Customers' Benefits) (Energetica 1, 1998)
Energy legislation and regulation
47.        J. Constantinescu, Alte inconsistente in Legea Energiei Electrice (Additional inconsistancies in the Electricity Law) (Energetica 10, 2007).
48.        J. Constantinescu, Legea Energiei Electrice revizitata (Electricity Law Revisited) (Energetica 12, 2006 - editorial)
49.        J. Constantinescu,  Despre reglementare, nu prea de bine (Not too Good about National Regulation) (Energetica 6, 2006 - editorial).
50.        J. Constantinescu, Romania are nevoie de o noua Lege a Energiei Electrice si nu de o simpla "modificare si completare a Legii nr. 318/2003 (Romania needs a New Electricity Law, not a Simply Adjustment of Law No. 318/2003) (Energetica 8, 2005 - editorial).
51.        J. Constantinescu, Puncte de vedere asupra proiectului noii Legi a Energiei Electrice (Viewpoins on the New Draft of Electricity Law) (Energetica 5, 2005).
52.        J. Constantinescu, Rolul ANRE in garantarea accesului producatorilor de energie electrica la reteaua de transport (Role of ANRE in Guaranteeing a Fair Access of Power Generators to Transmission Network) (Energetica 6, 1999).

Energy market
53.        J. Constantinescu,  Piata de retail a energiei electrice este impiedicata de tarifele reglementate distorsionate si de ajutoarele inadecvate pentru energie (The Retail Electricity Market in Romania is actually paralyzed) (Energetica 4, 2008 - editorial).
54.        J. Constantinescu, Regional electricity market with coordinated grid Congestion Management and Monitoring (Energetica 2, 2008).
55.        J. Constantinescu,  Piata centralizata cu discriminare spatiala ca proiect-ținta de piața a energiei electrice la nivel national si regional (Centralized Market with Spatial Discrimination, a Target Project for National and Regional Electric Markets) (Energetica 2, 2007).
56.        J. Constantinescu, Problemele pietei energiei electrice sint de etica și competenta (The Problems of National Electric Market are Related to Ethics and Competence) (Energetica 2, 2006 - editorial).
57.        J. Constantinescu, Privire retrospectiva asupra modelului pietei energiei electrice din Romania (A Retrospective Look on the Energy Market Design in Romania) (Energetica 6, 2003).
58.        J. Constantinescu,  Transelectrica detine si opereaza infrastructura pietei energiei electrice si a sistemului electroenergetic national (Transelectrica Owns and Operates the Infrastructure of both Electric Market and Power System) (Energetica 3, 2003).
59.        J. Constantinescu, Opportunities of the restructured Romanian power system on the regional electricity market within the UCPTE system (Energetica 5, 1998).
60.        J. Constantinescu, Zonele de competitie și de serviciu public in industria energiei electrice. Rolul esential al retelei electrice în organizarea pietei energiei (Power Industry's Zones of Competition and Public Service. Special Role of the Network) (Energetica 7, 1997).
61.        J. Constantinescu, Optiuni de organizare a pietei electricitatii in Romania - Serviciu public, integrare, competitie (Options of Electricity Market Organization for Romania: Public Service, Integration, Competition) (Energetica 3B, 1996).
62.        J. Constantinescu, V. Neagu, Accesul terților la rețea (TPA) în conditiile sistemului energetic al Romaniei (Third Party Access (TPA) to Network under Romanian Environment) (Energetica 3B, 1995).

Energy Efficiency
63.        J. Constantinescu,  V. Rugina, Solutii de aplicare a masurilor DSM in sistemul energetic din Romania (Solutions of Demand Side Management (DSM) for Romania) (Energetica 1, 1995).
64.        J. Constantinescu,  Ierarhizarea si dimensionarea obiectivelor de conservare a energiei (Ranking and dimensioning of energy conservation projects) (Energetica 4, 1988).

Other themes
65.        J. Constantinescu,  "Paul Dimo - Opera si omul" (Paul Dimo - The Works and the Man) (Energetica 10, 2008).
66.        J. Constantinescu, "Eugeniu Pavel - O mostenire si un sistem de valori" (Eugeniu Pavel - An Inheritance  and a System of Values) (Energetica 7, 2004).
67.        J. Constantinescu,  "Paul Dimo - O gindire creatoare, integratoare si pragmatica" (Paul Dimo - A Creative, Integrating and Pragmatic Thinking) (Energetica 2, 2000).

In other publications
68.        J. Constantinescu, Asupra planificarii integrate a resurselor si managementului folosirii energiei (On the Integrated Resource Planing and Demand Side Management) (in vol. Principii de Management Energetic, editor A. Leca, Bucuresti, 1998).
69.        J. Constantinescu, Energy Efficiency and Sustainable Development: Case Study Romania (Electricity in Eastern Europe, edited by F. Chr. Matthes and L. Metz, Berlin, 1997).
70.        J. Constantinescu, The essential role of transmission network in organizing energy markets (Proceedings of the International Workshop "On the way to Transparency of energy systems", pp. 146 - 154, Ljubljana, 1997).
71.        J. Constantinescu, O lege europeana a energiei electrice pentru Romania (An European Energy Law for Romania) (EMERG pg. 83 - 94, 2005).
72.        J. Constantinescu,  Romania si noua politica europeana a energiei (Romania and the New European Energy Policy) (Buletin IRE 2008).
73.        J. Constantinescu,  Campionul national si baietii destepti din energie (The National Champion and the Energy "Clever Boys") (Gardianul, Octombrie 2008).
74.        J. Constantinescu, D. Leonte, Energy Plans Lack Vision and Pragmatism (The 33rd ARA Congress, Sibiu, June 2009).
75.        J. Constantinescu, Ce fel de integrare regionala a pietei este adecvata folosirii pe scara larga a SER? (PSC Proceedings, Timisoara, 2009).
76.     J. Constantinescu, Aplicarea metodei buclelor la calculul retelelor electrice. Retele reduse echivalente (Studii si cercetari in energetica, nr. 3, 1971).
77.     J. Constantinescu, An Electricity Market Mechanism Based On Benefit-Balanced Transmission Rates (Un mecanism pentru piata de energie electrica bazat pe tarife de transport echilibrate cu beneficiile) (VGB PowerTech 03/2010, pp. 93 - 95).
78.     J. Constantinescu, Electricity Market Design Based on a Nodal Model of Access to the Network (Jean Constantinescu editor, ISBN 978-973-0-09601-9, Bucuresti, 2010).
79.     J. Constantinescu, Dezlegind functionarea si serviciile sistemului energiei electrice / Unbundling power system operations and services (Jean Constantinescu editor, ISBN 978-606-92862-0-3 / 621.31, Bucuresti, 2011, 167 pg.).
80.     J. Constantinescu, N. Harkiolakis,  D. Bolborici, Monitoring of Power Transmission as Constraint Management in TSOs' Operations (Monitorizarea transportului de energie electrica ca management al restrictiilor in operatiile OTS) (Journal of Communication and Computer, USA, 9 (March 2012), pp. 335 - 339).
81.     J. Constantinescu, Nodal electricity market design and power system constraint management, Journal of Communication and Computer, USA, Issue 10, No. 8 (August 2012).
82.     J. Constantinescu, A Nodal Electricity Market Design, 7th International Conference on Deregulated Electricity Market Issues in South - Eastern Europe - DEMSEE Conference, Bucharest, September 20 - 21, 2012.
83.     J. Constantinescu, Nodal electricity market design based on regulated access to transmission network, Journal of Energy and Power Engineering, ISSN 1934-8975, USA, No.12, December 2013.
84.    J. Constantinescu, European Electricity Market Design Still Challenged by Network Access and Congestion Management, http://www.j-constantinescu.org/___Cong_Obst_en.html (Accesul la retea si managementul congestiilor de transport pune inca probleme proiectului de piata europeana de energie electrica, http://www.j-constantinescu.org/___Cong_Obst_ro.html), 2014.