Planuri al energiei lipsite de viziune si pragmatism

Jean Constantinescu, Dinu Leonte


Autorii incearca sa arate ca strategia energiei SEN - 2007 a Romaniei este orientata spre tehnologie conventionala depasita si nu valorifica avantajele competitive ale tarii. Nici nu este armonizata cu noua politica UE a energiei, datorita incongruentelor care privesc sursele regenerabile, cogenerarea, generarea distribuita si solutiile pentru zonele rurale.

Planul alternativ ce se propune reprezinta o schimbare de paradigma a energiei, care implica trecerea de la "autonomia energetica" pe baza de carbune si exportul masiv de energie, la tehnologia noua a energiei si export de certificate de emisii. Dar, investitiile in tehnologia curata a energiei pot fi atrase numai de un cadru de reglementare stabil si favorabil, care exclude dominarea discretionara in piata, chiar si a statului. De asemenea, de definirea, alocarea si finantarea adecvata a sprijinului energiei alternative si a accesului la energie, ca servicii de interes general.
(The 33rd ARA Congress, Sibiu, June 2009)

Cuvinte cheie: energie; strategie; plan de energie; piata de energie; generare distribuita; surse regenerabile; dezvoltare rurala; scheme de sprijin