Alegerea amplasamentului si a marimii puterii statiei electrice de injectie care alimenteaza o anumita zona de consum pe baza unui program automat de calcul

A. Rothman, J. Constantinescu

Articolul prezinta o medoda bazata pe dinamica densitatii de consum, si un program de calcul, pentru etapa, prima si cea mai dificila in opinia autorilor, de planificare a dezvoltarii retelelor electrice de distributie, si anume, alegerea amplasamentului si a capacitatii (MVA) statiilor de injectie de 110/20 kV, precum si a dimensiunii domeniului de consum deservit de acestea.

Fiecare solutie de puncte de injectie, completata cu varianta specifica de retea, determina o configuratie de distributie care intra in analiza comparativa tehnico-economica.
(Energetica 8, 1971, pp. 400 - 404)

Cuvinte cheie: consum de energie electrica; zona de consum; densitate de consum; statie electrica de distributie; retea electrica de distributie; amplasment de statie; capacitate de statie electrica; punct de injectie a puterii; analiza tehnico-economica; program de calcul.