Optimizarea dezvoltarii retelelor de distributie

J. Constantinescu, H. Crisciu, I. Radu


Articolul prezinta o metodologie pentru proiectarea automata a dezvoltarii retetelelor electrice de distributie si pachetul de programe de calcul elaborate in acest scop, scrise in limbajul ALGOL pentru calculatoriul ELLIOT 4120. Acestea permit:
- Prognoza consumurilor de energie ale unei zone de retea (programul CONSUM, autori H.C. si I.R.)
- Determinarea solutiilor de amplasare a statiilor de transformare (STATIO, autor J.C.)
- Verificarea si selectia tehnica a optiunilor de dezvoltare a retelei, si calcularea investitiilor in linii si transformatoare electrice (ARBORE, autor J.C.))
- Stabilirea de noi solutii de dezvoltare a retelei, verificarea si selectionarea acestora pe baza de criterii tehnico - economice (ECPRO, autori H.C., I.R. si Viorel Neagu)
- Efectuarea unui studiu parametric al arterelor de distributie (ARTERA, autori H.C. si I.R.).
(Energetica 4, 1974, pp. 160 - 162)

Descriptori: retea electrica de distributie; dezvoltare retea; programare automata; optimizarea dezvoltarii; prognoza consum de energie; statie de transformare; amplasare statii electrice; regim functionare; investitii in retea; criteriu tehnico - economic; artera electrica de distributie.