Politici publice în energie

Jean Constantinescu


Problemele sectorului energiei electrice din Romania sint rezultatul (i) modului defectuos in care statul a inteles sa administreze sectorul, (ii) al strategiilor energiei si politicilor de concurenta incongruente, si (iii) al reglementarii ne-independente. Rezilienta si securitatea alimentarii cu energie vor depinde esential de participarea masiva a investitiei private in tehnologii noi si alternative, si de stabilirea  unui sistem unitar de sustinere sociala a accesului la energie, cu influenta redusa asupra pietei.

Lucrarea propune politici ale energiei pentru România vizînd un sistem rezilient al energiei electrice, axat pe o piață funcțională a energiei.
(Energetica 6, 2009)

Descriptori: politică publică, furnizare de energie, serviciu de interes general, securitate, acces la energie, piață, paradigmele energiei.