Un mecanism al pietei regionale de echilibrare (RBM)

Raportor J. Constantinescu

Metodologia si programul de calcul RBM sint expuse pe site-ul proiectului SEETSOC sub numele de Task T5.1.

SEETSOC (South-East European Transmission System Operator Challenge) este un proiect FP7 finantat de Uniunea Europeana, care a inceput in ianuarie 2010 si este planificat sa se incheie la sfirsitul anului 2012. Proiectul este desfasurat de un consortiu cu 15 parteneri, din 7 tari. Task-ul T5.1 a fost coordonat de ROENP iar programul de calcul a fost elaborat de UPB - Romania.

Mecanismul national al pietei de echilibrare este un instrument de piata de neinlocuit in conducerea prin dispecer a sistemului national al energiei electrice, pentru rezolvarea imbalantelor de putere si congestiilor de retea in zona de control a operatorului de transport si sistem (OTS).

Pe durata operatiilor, si in mod deosebit la efectuarea programului de schimburi de putere, OTS-ul poate profita de energia de echilibrare (EE) ce se ofera in piata regionala. Software-ul RBM a fost dezvoltat in scopul facilitarii schimbului de EE intre OTS din Europa de SE.
Piata este inchisa la pretul de inchidere (Market Clearing Price - MCP), separat pentru EE de crestere si EE de scadere. Toti participantii la piata primesc acelasi MCP, care nu este influentat de congestia de transport, deoarece capacitatea de transport trans-frontiera este alocata gratis. Mecanismul de inchidere este bazat pe ordinea de merit si oferta multipla de vinzare si cumparare. Dupa efectuarea / executia tranzactiilor, pentru fiecare interval, valoarea EE egaleaza plata totala pentru imbalante din partea cumparatorilor.
http://seetsoc.ntua.gr/

Descriptori: mecanism de echilibrare regional; sistem electroenergetic; operatii OTS; OTS regional; schimburi de energie; program de schimb; interconexiune; energie de echilibrare; congestie de transport; piata de energie electrica; piata SEE; pret de inchidere a pietei; ordine de merit; pret de imbalanta.