Zonele de competitie si de serviciu public in industria energiei electrice.
Rolul esential al retelei electrice Ón organizarea pietei energiei

Jean Constantinescu

Industria energiei electrice integrata vertical prin traditie a dus la capacitate excedentara si productivitate de nivel coborit. Schimbarile din prezent, la scara internationala, sint supuse unei dezbateri publice inversunate. Preturile energiei electrice, securitatea alimentarii cu energie si problemele de mediu au un impact crucial asupra economiei si societatii.

Generarea de energie nu are trasaturile unui monopol natural, productia acestui sector este o marfa reala, cu cel mai mare impact asupra pretului energiei la consummator, care poate fi tranzactionata pe piata angro de energie.

Dimpotriva, transportul / transmiterea de energie inca prezinta insemnate economii de scara manifestind trasaturile monopolului natural in afaceri. Functia de transport este indeplinita pe baza unor standarde bine definite de securitate si calitate, si nu afecteaza in nici un fel contractele dintre producatori si furnizori / consummatori. Toate costurile transportului pot fi recuperate prin tarife reglementate. Intr-un sistem descentralizat, operatorul de retea poate servi, de asemenea, functiile de conducere si de planificare a sistemului de energie, si chiar de operator de piata.

Articolul pledeaza pentru restructurarea Renelului pe baza unei legi a energieie electrice, de la o regie centralizata care se confrunta cu pierderi financiare enorme, la un numar de companii, inclusiv un operator reglementat de transport efectuind un 'serviciu public' si citeva companii competitive de producere si de vinzare cu amanuntul a energiei.
(Proceedings of the International Workshop "On the way to Transparency of energy systems", pp. 146 - 154, Ljubljana, 1997)
(a se vedea si: Energetica 7, 1997)

Descriptori: piata de energie; restructurare in energie; concurenta in piata; sectorul energiei electrice; industria energiei electrice; operator de transport; retea de transport; monopol natural; serviciu public.