Rolul statului si politici publice in economia de piata a energiei

J. Constantinescu

Statul poarta intreaga raspundere pentru organizarea misiunilor publice menite sa asigure exercitarea drepturilor fundamentale ale poporului. Energia ca serviciu esential pentru societate necesita politici de prim rang si bine definite. In primele ei stadii, reforma energiei din Romania s-a axat aproape integral pe crearea pietei concurentiale (unbundling). Alte probleme importante ale energiei, ca de pilda, securitatea alimentarii, accesul tuturor grupurilor sociale la energie si protectia mediului au interesat mai putin, in timp ce in UE s-au inregistrat progrese substantiale in ultimul deceniu.

Articolul identifica un numar de necorelari institutionale si de reglementare intre mediul de piata si serviciile de interes general (Services of General Interest - SGI), si propune citeva remedii. Dupa parerea autorului, definirea, alocarea si finantarea inadecvata a SGI pentru energie poate compromite transformarile de succes din acest sector.
(Energetica 9, 2007)

Descriptori: piata de energie electrica; liberalizarea pietei; legislatie primara si secundara;  politica publica; rolul statului; serviciu de interes general; securitatea furnizarii de energie; acces la energie; co-generare.