Politica de securitate a alimentării cu energie electrică în România

Jean Constantinescu

Securitatea alimentarii cu energie este o problema multi - dimensionala, care include functionalitatea sistemului si a pietei, eficienta si eco - caracteristicile producatorilor.

Actuala politica nationala de securitate a energiei adreseaza insuficient inlocuirea tehnologiei, atingerea de catre societătile producatoare a rating-urilor investitionale, si valorificarea bogatelor surse regenerabile de energie.

Articolul sugereaza o noua abordare a politicii securitatii alimentarii cu energie in Romania.
(Energetica anul 57, nr 11 / 2009, pp. 555 - 562)

Cuvinte cheie: Romania; energie electrica; siguranta alimentarii; strategie; surse regenerabile; generare de energie.