Fara strategie credibila, energia este lasata la voia intamplarii

Jean Constantinescu

In deceniile din urma nu ne-au lipsit strategiile energiei electrice. Toate au tintit catre stoparea cresterii importului si diversificarea "mix-ului" de purtători de resurse primare, modernizare tehnologica, continuarea amenajarii potentialului hidroenergetic national si a programului nuclear. Si totusi, importul de resurse primare coboara la 20% numai cind nu este seceta si criza, programele hidro si nuclear bat pasul pe loc, in timp ce parcul de productie termo ramine de reconstruit. In ciuda uriaselor cheltuieli cu "reabilitarile", termocentralele vechi si ineficiente sint tinute in viata prin preturi reglementate oneroase, subventii mascate si derogari fata de cerintele de mediu.

Efectivitatea strategiei energiei tine de credibilitate, iar aceasta depinde mai ales de profunzimea elaborarii. Articolul pledeaza pentru simulare multi-criteriala a scenariilor de dezvoltare, pe modele care nu mai ignoreaza functionalitatea sistemului fizic si mecanismele pietei energiei.
Alte detalii, aici.

Pentru a se asigura accesul la energie, al economiei si al tuturor grupurilor sociale, ar trebui sa se renunte definitiv la planificarea voluntarista a economiei centralizate, bazata pe fonduri iluzorii si insensibila la piata.

Cuvinte cheie: strategie; energie electrica; surse regenerabile; surse alternative de energie; model de simulare; model de dezvoltare.

Lucrari conexe:
J. Constantinescu, Ierarhizarea si dimensionarea obiectivelor [proiectelor] de conservare a energiei (Energetica 4, 1988, pp. 164 - 167)
J. Constantinescu, IRP si DSM  (Principii de Management Energetic", editor A. Leca, Bucuresti, 1998, pp. 298 - 314)