Strategia energetica a Romaniei pentru perioada 2007 - 2020 si investitiile in sectorul energiei electrice

J. Constantinescu


Articolul incearca sa arate ca noua strategie nationala a energiei 2007 - 2020 desi reflecta un efort de adaptare la obiectivele politicii UE a energiei, continua sa includa masuri si politici controversate, ca de pilda, accentul redus pus pe dezvoltarea unei piete concurentiale sanatoase a energiei, pe atragerea de investitie privata masiva in sectorul de generare si pe promovarea energiei regenerabile, a generarii distribuite si a programelor de crestere a eficientei folosirii energiei.
(Energetica 10, 2007)

Descriptori: strategia energiei; Romania; investitie in sectorul energiei; dezvoltare sustenabila; piata concurentiala de energie; integrare pe verticala; securitatea alimentarii cu energie; masura de politica a energiei.