O provocare pentru Romania - Suportabilitatea prețurilor și sustenabilitatea furnizorilor în condițiile pieței competitive a energiei

Jean Constantinescu, Virgil MusatescuProvocarea este inteleasa din perspectiva rezultatelor reformei la aceasta etapa.

Sint propuse solutii de remediere a disfunctiilor pietelor de energie, subminate de concurenta redusa si de preturi inca afectate de inputuri sociale, de alocarea ineficienta a resurselor fiscale pentru ajutoarele sociale pentru energie, de autoritatea dispersata in diferite ministere si de fragmentarea sistemului de subventionare.  Deoarece Romania adera la UE, sustinerea accesului la energie (energy affordability) trebuie sa respecte regulile comunitare in ceea ce priveste acordarea si plata pentru Serviciile de Interes General (SIG), intre altele, facind asistenta publica eligibila mai ales pentru costurile fixe ale serviciului. Ar trebui sa devina o prioritate eficienta energiei in sectorul rezidential, cu finantare adecvata a reabilitarii termice a cladirilor de locuit si stimulare reala a gospodariilor pentru a investi in cresterea eficientei energiei.
(Energetica 9, 2006)

Descriptori: suportabilitatea pretului energiei; subventie de pret; ajutor social pentru energie; piata de energie; disfunctie de piata; monitorizarea si supravegherea pietei; tarif pentru energie; tarif binom; serviciu de interes general; eficienta folosirii energiei.