Zonele de competitie si de serviciu public in industria energiei electrice.
Rolul esential al retelei electrice Ón organizarea pietei energiei

Jean Constantinescu

Generarea de energie nu are trasaturile unui monopol natural, productia acestui sector este o marfa reala, cu cel mai mare impact asupra pretului energiei la consummator, care poate fi tranzactionata pe piata angro de energie. Dimpotriva, transportul / transmiterea de energie inca prezinta insemnate economii de scara manifestind trasaturile monopolului natural in afaceri. Toate costurile transportului pot fi recuperate prin tarife reglementate. Intr-un sistem descentralizat, operatorul de retea poate servi, de asemenea, functiile de conducere si de planificare a sistemului de energie, si chiar de operator de piata.

Articolul pledeaza pentru restructurarea Renelului de la o regie centralizata ce se confrunta cu pierderi financiare enorme, la un numar de companii competitive si un operator reglementat de transport efectuind un 'serviciu public'.
(Energetica 7, 1997)
(a se vedea si: Proceedings of the International Workshop "On the way to Transparency of energy systems", pp. 146 - 154, Ljubljana, 1997)


Descriptori: piata de energie; restructurare in energie; concurenta in piata; sectorul energiei electrice; industria energiei electrice; operator de transport; retea de transport; monopol natural; serviciu public.