Sistemul de preturi si
problemele energiei in Romania

Jean Constantinescu

De-reglementarea, sau liberalizarea preturilor energiei electrice, a fost lansata in Romania in anul 2000 ca un proces gradual esalonat pe trei ani. Dupa doi ani, modelul preturilor reglementate convetuind cu preturi de piata, a fost imprumutat si sectorului gazelor naturale. Practica romaneasca a preturilor "paralele" s-a impus atunci in lipsa unor mecanisme mature (i) de tranzactionare in piata libera si (ii) de acordare a asistentei sociale pentru energie. De atunci, procesul s-a aminat sine die, ultima reprogramare efectuindu-se prin Legea energiei electrice ši a gazelor naturale nr. 123/2012. Pentru energia electrica, furnizarea in conditiile reglementate ar urma sa se incheie la 31 decembrie 2013, pentru clientii economici, si la 31 decembrie 2017, pentru clientii rezidentiali. Pentru gazele naturale, calendarul de eliminare a preturilor reglementate s-ar finaliza la 31 decembrie 2014, pentru clientii economici, si la 31 decembrie 2018 pentru cei rezidentiali. Este de mentionat faptul ca pretul reglementat la consumatorul final se obtine pe baza unui "cos" de preturi reglementate la producator, asa incit preturile "paralele" sint prezente si la vinzarea angro.

Power point-ul anexat arata ca 12 ani de de-reglementarea "graduala" a reprezentat o politica esuata. Preturile "paralele" sint respunzatoare de toate deficientele majore ale sectoarelor de alimentare centralizata cu energie electrica, gaze naturale si caldura. "Cosurile" de preturi administrate arbirtrar au distorsionat mecanismele pietei, au oferit un alibi vinzarilor preferentiale de energie, nu insa si o solutie pentru "saracia pentru energie" (fuel poverty).Viabilitatea companiilor furnizoare a scazut an de an ca urmare a dezinteresului pentru cresterea eficientei, iar investitorii au perceput aceste sectoare ca ne-atractive si obscure (a se vedea si articolul acesta). Datorita practicilor comerciale netransparente, complicate si inechitabile, consumatorii nu au fost interesati sa caute furnizare alternativa. Grupuri de interese, la nivel central si local, au administrat inechitabil multiplele subventii, furnizorii ineficienti si consumatorii care consuma mai mult fiind primii beneficiari. Subventiile nu au putut oferi sprijinul necesar consumatorilor vulnerabili. Romania continua sa aiba probleme serioase cu indeplinirea angajamentelor fata de UE si institutiile financiare internationale in ceea ce priveste integrarea in piata europeana, protectia mediului si ajutoarele de stat. 

Oprirea acestei practici prin eliminarea neintirziata a distorsiunilor de pret, manifestate sub forma preturilor reglementate, este principala solutie la problemele energiei din Romania. Simultan, toate resurselor disponibile, inclusiv rentele statului ce rezulta din aplicarea acestei solutii, ar trebui transferate catre un sistem unitar de beneficii sociale pentru accesul la energie, capabil sa faca fata saraciei pentru energie, care este mai severa decit nivelul general de saracie.
(Forumul Petrom, 20 noiembrie 2012)

Cuvinte cheie: energie electrica; gaze naturale; sectorul energiei; de-reglemetare; liberalizare de preturi; pret reglementat; preturi paralele; acces la energie; subventie; ajutor de stat; beneficiu social pentru acces la energie; politica a energiei; piata functionala de energie; integritatea pietei.